• 1 UTBILDNING
  UTBILDNING
  Vi utbildar dykare från grundkursnivå ända till instruktörsnivå på teknisk nivå.
 • 2 UTRUSTNING
  UTRUSTNING
  Vi säljer all tänkbar dykutrustning för att rusta den kompletta dykaren.
 • 3 SERVICE
  SERVICE
  Vi servar regulatorer, västar, vingar och flaskor med kranar. Vi utför även syrgasservice och syrgastvätt. Vid behov kan vi även erbjuda express service, vi servar din utrustning samma dag.
 • 4 UTFÄRDER
  UTFÄRDER
  Vi anordnar utfärder till dykplatser runt om i landet och utomlands. Allt ifrån landsbaserade dyk i havet, gruvor, sjöar och från båtar. Det som gör oss mer kompletta än andra är att vi alltid erbjudit utfärder för alla nivåer från grundkursdykare till tekniska dykare på våra utfärder.
 • 5 UPPDRAG
  UPPDRAG
  Vi ervjuder även andra tjänster som sök och bärgning av allt från små föremål till bilar och fartyg. Även här är vi unika som erbjudit denna tjänst från början till större djup än någon annan. Vi erbjuder även undervattensdokumentation där vi filmar det ni behöver som båtskrov, propeller, roder och bojstenars skick.

REBREATHER KALK

I början av oktober fick vi distributörsrättigheterna för kalk i Sverige och Norge. Det är ett brittiskt kalk som är jämförbart med Moleculars prestanda och t o m bättre. Det har bättre partikel storlek mindre risk för damm och medger tätare packning.

Kontakta oss gärna för prisuppgifter på: 070-555 25 05 alt. epost: info@diveunit.eu.

Rebreather Dykning

Dykning med en rebreather skiljer sig från vanlig dykning i och med att den gas, som utandas av dykare återvinns. Halvslutna rebreathers (SCR) återvinner gasen delvis medan slutna rebreathers ( CCR ) återvinner gasen helt.

Detta innebär att rebreatherdykning är mer gaseffektiv jämfört med dykning på öppna system: Det finns ett mindre flöde av bubblor i omgivande vatten ( i fallet med SCR) eller inga bubblor alls ( i fallet med CCR) .

Vanlig dykning kallas öppna system( OC ), och dykaren andas ut direkt i det omgivande vattnet skapar många fler bubblor än rebreather dykning .

Då den utandade gasen återvinns när du dyker med rebreather, så måste man ta hänsyn till den koldioxid ( CO2 ) som produceras under andningen och måste därmed tas bort för att förhindra att CO2-nivån i andningskretsen från att nå farliga nivåer . Soda lime granulat är den vanligaste metoden för avlägsnande av CO2 från andningsloopen . Den kalk som finns i kalkbehållaren ( benämns som " skrubber " ) i andningskretsen.

Soda lime

Soda lime är en kemisk absorbent innehållande huvudsakligen kalciumhydroxid - Ca (OH) 2 - och vatten. Kalciumhydroxiden reagerar med CO2 i andningskretsen för att bilda kalciumkarbonat , som hålls kvar i "skrubbern".

Den kvantitet och kvalitet av kalket som används kommer att ha en effekt på hur länge kalket fungerar i systemet.

Kalket betygsätts baserat på partikelstorleken på de enskilda kornen. Generellt, för en given volym av kalk, kommer en mindre partikelstorlek av kalk hålla längre än en större partikelstorlek.


Vilken ska jag välja?

Stora eller små partiklar
Rent generellt så får du längre tid på en skrubber med mindre partiklar men en del leverantörer som levererar dessa mindre partiklar har mer damm i dom med.

Vår produkt levereras med minsta innehåll av damm på marknaden men det är otroligt viktigt att anändaren som packar skrubbern inte pressar och därmed krossar materialet i skrubbern.

De levereras i i 5 eller 20 kgs dunkar.